Aktuálně

 • Provoz Sportovního centra Pěšinky včetně posilovny a kluboven. Sauna je do konce srpna mimo provoz.

 

pondělí 19.7. 8,00 - 19,00 hodin
úterý 20.7. 8,00 - 13,00 hodin
středa 21.7. 8,00 - 19,00 hodin
čtvrtek 22.7. 8,00 - 13,00 hodin
pátek 23.7. 8,00 - 13,00 hodin
sobota 24.7. zavřeno
neděle 25.7. zavřeno
pondělí 26.7. 8,00 - 19,00 hodin
úterý 27.7. 8,00 - 13,00 hodin
středa 28.7. 8,00 - 19,00 hodin
čtvrtek 29.7. 8,00 - 13,00 hodin
pátek 30.7. 8,00.-.13,00 hodin
sobota 31.7. zavřeno
neděle 1.8. zavřeno

 

Při vstupu na vnitřní sportoviště je nutné doložit certifikát o ukončeném očkování, které proběhlo min. 14 dní před vstupem, nebo potvrzení, že klient prodělal onemocnění covid v posledních 180 dnech, nebo se prokázat antigenním testem či PCR testem. Ve vnitřních prostorách se stále nosí respirátory (kromě vlastní sportovní činnosti).

 

 • Výběrové řízení na pronájem (nebo pacht) bufetu ve Sportovním centru Pěšinky Světlá nad Sázavou

Adresa nemovitosti: Pěšinky 971, Světlá nad Sázavou

Celková plocha 105,78 m2 (bufet, zázemí bufetu, šatna pro personál, wc personál, úklidová komora)

Účel využití: bufet slouží jako rychlé občerstvení pro návštěvníky sportovních akcí ve Sportovním centru Pěšinky (převážně hokeje a turnaje). Nejedná se o klasickou provozovnu stravování.

Doba pronájmu: od 27.8. 2021 do 31.3.2022

Vybavení bufetu: stoly, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nádobí a sklo, lednice, mrazák, myčka, presovač, výčepní zařízení

Prohlídka bufetu možná po telefonické dohodě s paní Brunerovou, tel. 775 586 019

Požadavky ze strany provozovatele Sportovního centra Pěšinky:

 • Flexibilní provoz, vždy zajistit provoz při hokejových zápasech a turnajích
 • Dodržování čistoty v pronajatých prostorách
 • V prostorách nelze provozovat jinou činnost
 • Zakazuje se prodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje s výjimkou piva o obsahu alkoholu do 4,4%
 • Nutné respektovat nařízení Ministerstva zdravotnictví a orgánů krajské hygieny u pandemických opatření
 • Nutné respektovat provozní dobu Sportovního centra Pěšinky
 • Nájemce nesmí přenechat třetí osobě věc do užívání
 • Nájemcem se nemůže stát zaměstnanec pronajímatele, ani jeho rodinný příslušník či obchodní partner.
 • Akceptovat dodavatelskou smlouvu se společností Bernard

V nabídce je nutné uvést:

 • Identifikaci uchazeče s uvedením kontaktních údajů
 • Prodej prodávaného sortimentu
 • Prokázat živnostenským listem oprávnění k provozování hostinské činnosti, maloobchodního prodeje a koncesi na prodej lihu a alkoholu
 • Návrh výše nájemného (včetně energií) na celé období. Minimální částka 30 tis. Kč.
 • Soupis souběžných aktivit v oblasti provozování hostinské činnosti

Uchazeči předloží nabídku v termínu do 29.7.2021 na adresu Sportovní zařízení města Světlá n. S. s.r.o., Pěšinky 971, 582 91 Světlá n. S. Nabídka bude v uzavřené obálce, označená textem „Pronájem bufet“.

Obálky budou otevřeny, posouzeny a hodnoceny dne 30.7.2021.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky, či výběrové řízení zrušit před podpisem smlouvy.

Ve Světlé nad Sázavou dne 1.7.2021

 

 • Sportovní hala

Sportovní hala je v provozu. Objednávky u pana Roseckého 775 586 016.

 

 • Tenisová hala

V současné době probíhá rekonstrukce podlahy v tenisové hale, předpokládáme obnovení provozu v srpnu 2021.

 

 • Masáže

Na masáže se můžete objednávat od 19.7.2021. Telefon 775 586 019. Před masáží je nutné doložit certifikát o ukončeném očkování, které proběhlo min. 14 dní před masáží, nebo potvrzení, že klient prodělal onemocnění covid v posledních 180 dnech, nebo se prokázat antigenním testem či PCR testem.