Posilovna

dsc03515    

Posilovna ve Sportovním centru Pěšinky je veřejná.

Provozní doba posilovny je dána otvírací dobou Sportovního centra Pěšinky

Rezervaci posilovny pro sportovní oddíly v rámci tréninkových jednotek na tel. čísle +420 775 586 019

 

Provozní řád posilovny

Provozovatelem posilovny je Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o., Pěšinky 971

Posilovna je určená na sportovní činnost sportovců, vstup do posilovny je na vlastní nebezpeční, v posilovně není přítomen instruktor

Vstup do posilovny je umožněn pouze osobám starším 15-ti let (v případě pochybnosti obsluhy o věku lze vyžádat prokázání věku)

Klíče pro vstup do posilovny si vyzvednete na recepci SCP

Maximální kapacita posilovny jsou 4 osoby v danou dobu.

Provozní doba posilovny se řídí provozem Sportovního centra Pěšinky. V době domácích hokejových zápasů mužů HC Světlá n. S. je posilovna uzavřená.

Vstup do posilovny je povolen pouze po přezutí do čisté, pevné, kvalitní obuvi a v čistém sportovním oblečení. Před vstupem do posilovny a při odchodu z posilovny si dezinfikujte ruce.

Do posilovna mají zakázáno vstupovat osoby, které jsou nemocné či vykazují známky onemocnění, osoby podnapilé a pod vlivem omamných látek.

V prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, použivání otevřeného ohně a používání alkoholických nápojů a omamných látek. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v uzavřených plastových obalech

Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičencům.

Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru posilovny, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit na recepci SCP. Ja zakázáno manipulovat a přesunovat stroje, stojany a  zařízení posilovny.

Provozovatel nezodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do posilovny.

Provozovatel nenene zodpovědnost za zdravotní újmy způsobené nevhodným cvičením či nevhodným použiváním strojů a nářadí

Cvičenec je povinen před použitím zařízení se přesvědčit, zda zařízení nevykazje známky poškození zabraňující bezpečnému uživání. Pokud objeví závadu, je povinen toto nahlásit na recepci SCP a zařízení nepoužívat.

Činky, osy činek a další nářadí neodkládejte na kaženkový potah laviček. Po ukončení cvičení uložte nářadí do stojanů. Kotouče nenechávejte na osách. Na lavičky nevstupujte v obuvi.

Při cvičení používejte pod sebe na lavičky vlastní ručník, zakazuje se používat křída na ruce.

U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.

Pro potřeby první pomoci je určena recepce. Úrazy neprodleně hlaste na recepci.

Provozovatel zodpovídá za pravidelný úklid a dezinfekci použitého nářadí.

Poplatek za použivání posilovny je stanovený Radou města Světlá n. S.

V případě porušení tohoto provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do posilovny bez nároku na vložené prostředky.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči 150,  záchranka   155,   policie   158,    vedoucí pvovozu 775 586 019

 

 

 
nastavení cookies pro tento web