Posilovna

dsc03515    

Posilovna ve Sportovním centru Pěšinky je veřejná.

Provozní doba posilovny je dána otvírací dobou Sportovního centra Pěšinky

Rezervaci posilovny pro sportovní oddíly v rámci tréninkových jednotek na tel. čísle +420 775 586 019

 

Provozní řád posilovny

I. Provozovatel

Provozovatelem posilovny je Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o., Pěšinky 971

 

II. Provozní podmínky

Posilovna je určena ke sportovnímu vyžití sportovců

Po celou dobu cvičení musí být v prostorách posilovny přítomny minimálně 2 osoby starší 15 let.

Posilovna je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Poslední vstup je ve 21,00 hodin.

Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté, pevné, kvalitní obuvi a v čistém sportovním oblečení. Do posilovny nevstupujeme v obuvi z venku.

V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor posilovny zakázán.

Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.

Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru posilovny, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit na recepci nebo jiné zodpovědné osobě. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů a strojového vybavení posilovny je zakázáno.

Provozovatel nezodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor posilovny.

Cvičenci v posilovně užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni nahlásit na recepci či zodpovědné osobě tuto skutečnost. Cvičení na takovém stroji je přísně zakázáno.

Pravidla chování v posilovně

Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.

Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový povrch laviček před agresívním působením potu.

Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození gumového povrchu. Využijte speciální gumové podložky.

Po ukončení cviku vraťte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách.

Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo.Po ukončení cviku je proto vraťte na původní místo.

U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.

Lahve s pitím si nechávejte odložené na vhodném místě. Nepoužívejte skleněné lahve.

Všechny závady v posilovně hlaste na recepci či jiné zodpovědné osobě.

První pomoc a hygiena provozu

Pro potřeby první pomoci je na daném bloku recepce nebo ošetřovna.

Úrazy návštěvníků jsou hlášeny neprodleně na recepci.

Provozovatel posilovny odpovídá za pravidelné úklidy a dezinfekční práce.

Nářadí se dezinfikuje otíráním ubrousky a roztokem dezinfekčního prostředku v rámci úklidu.

Odpovědnost za provoz posilovny

Za dodržování provozního řádku odpovídá správce posilovny.

Závěrečná ustanovení

V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky.

Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení s.r.o.

Poplatek za užívání posilovny je stanoven Radou města Světlá nad Sázavou a provozovatelem. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento předpis.

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 1.10.2010