Sauna

V zázemí Sportovního centra Pěšinky najdete i místo k odpočinku - saunu. Kapacita sauny je maximálně 4 osoby. Sauna je na suché bázi, osvěžení po saunování je ve formě srchy. Sauna je veřejná pro uzavřené skupiny návštěvníků.

Pro rezervaci volejte +420775586019 v pracovní dny do 14,00 hodin.

 

 

Návštěvní řád sauny

Provozovatelem zařízení je Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o., Pěšinky 971, 582 91  Světlá n. S.

Sauna je klubového charakteru, může sloužit i široké veřejnosti. Sauna má kapacitu max. 4 dospělé osoby. Ochlazování se provádí ve sprše. U sauny je wc a šatna pro převlékání, obě místnosti určené pouze pro návštěvníky sauny. Sauna je na suché bázi.

Provozní doba sauny se řídí provozní dobou Sportovního centra Pěšinky.

Dětem mladších 10 let je návštěva sauny povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. U dětí do 15 let je nutný dozor alespoň jedné zletilé osoby.

Do sauny není povolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami nebo odpuzujícími kožními parazity či vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba, dále osobám zahmyzeným a opilým.

Návštěvník je povinen dodržovat čistotu ve všech prostorách. Před vstupem do mmístnosti se saunou je návštěvník povinen provést dezinfekci rukou. Před použitím sany je třeba se umýt mýdlem a osprchovat, odstranit deodoranty. Sprchujeme se bez plavek, v plakách mohou zůstat zbytky mýdla.

Šatstvo se odkládá v místnosti tomu určené před regenerací. Návštěvníkům neposkytujeme prostěradla a ručníky. Návštěvník používá svá prostěradla či ručníky, zakazuje se používat barevné ručníky z důvodu barevného znečištění zařízení lavic v sauně.

Je zakázáno kouřit ve všech prostorách zařízení a jeho okolí. Zakazuje se používat éterické oleje v sauně. V sauně se zakazuje konzumace potravin a alkoholických nápojů, je možná konzumace nealkoholických nápojů pro osvěžení v plastových lahvích.

Osoby s nemocemi srdce, diabetici, osoby s vysokým nebo nízkým krevním tlakem nebo jinou vážnou chodorou a těhotné ženy by neměly vstupovat do sauny bez předchozí konzultace s lékařem.

Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je vyhrazena místnost ošetřovny. Lékárnička je umístěna na recepci a na ošetřovně. Pro poskytování první pomoci je určen vyškolený zaměstnanec, který v případě potřeby poskytne první pomoc a povolá lékaře.

Je zakázána jakákoliv manipulace se zařízením sauny. Pokud je potřeba změnit teplotu v sauně, je návštěvník povinen toto oznámit příslušné obsluze.

Provozovatel sauny zodpovídá za pravidelné úklidy a dezinfekční práce v sauně.

V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky.

Poplatek za užívání sauny je stanoven Radou města Světlá nad Sázavou a provozovatelem. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento předpis.

Ve Světlé n. S. dne 1.9.2020

                 Důležitá telefonní čísla:

Rychlá pomoc                   155

Ohlašovna požáru              150

Policie ČR                        158

Vedoucí SCP                    775 586 019

 

 
nastavení cookies pro tento web