Fotbalový areál

Fotbalový areál je majetkem města Světlá nad Sázavou. Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou má od města dlouhodobě pronajaté kabiny. Travnatou plochu včetně hřiště má v nájmu Sportovní zařízení města Světlá n. S., s.r.o. Sportovní zařízení města zároveň zajišťuje na základě smlouvy úklid kabin.

Od roku 2011 probíhala na fotbalovém stadionu stavba nových fotbalových kabin. K 31.12.2011 byla ukončena první etapa výstavby a k 31.8.2012 byla ukončena druhá etapa výstavby kabin. 1.9.2012 byly oficiálně nové kabiny otevřeny.

Sportovní zařízení města Světlá n. S., s.r.o. pronajímá pro sportovní oddíly i veřejnost hlavní i vedlejší fotbalové hřiště dle platného ceníku.

 

Provozní řád

 

Fotbalový areál Světlá nad Sázavou

 

Provozovatel: Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o., Pěšinky 971, 582 91 Světlá n. S. IČO: 28796462, DIČ: CZ28796462

 

Areál je majetkem Města Světlá nad Sázavou, fotbalové kabiny jsou majetkem FK Světlá nad Sázavou

 

1. Základní ustanovení

Provozní řád Fotbalového areálu slouží k zajištění plynulého provozu sportoviště, k ochraně zdraví a k zajištění bezpečnosti návštěvníků, upravuje práva a povinnosti všech návštěvníků sportoviště.

Provozní řád se vztahuje na všechny osoby pohybující se v prostorách areálu (sportovce, diváky, zaměstnance provozovatele). Při porušení provozního řádu bude dotyčná osoba, či osoby vykázány odpovědným pracovníkem provozovatele. Za provoz tohoto areálu zodpovídá správce určený provozovatelem.

 

2. Provozní doba

Provozní doba Fotbalového areálu je pondělí-neděle od 8,00-21,00 hodin, dle rozpisu tréninkových hodin a zápasů FK Světlá nad Sázavou.

Mimo dobu tréninkových hodin a zápasů je veřejnosti do areálu vstup zakázán. Do areálu je veřejnosti umožněn vstup pouze hlavní branou z ulice Nádražní.

Provozovatel si vyhrazuje možnost provozní dobu upravoat dle počasí a mimořádných událostí (opravy, technická odstávka apod.).

 

3. Provozní pokyny

 

  • Každý uživatel je povinen udržovat v areálu a sociálním zázemí pořádek a čistotu.
  • Každý uživatel je povinen dodržovat stanovenou provozní dobu a předepsané hodiny, které si objednal.
  • Cena pronájmu je stanovena Ceníkem společnosti, který byl schválený Radou města Světlá n. S.
  • Zakazuje se vstup se zvířaty do areálu.
  • Zakazuje se vhazování jakýchkoliv předmětů na hřiště.
  • Provozovatel nezajišťuje zdravotnickou službu v době pronájmu, zdravotnickou službu si zajišťuje pronajímatel. Provozovatel nenese zodpovědnost za úrazy vzniklé při sportovních aktivitách v areálu sportoviště.

 

Každý návštěvník je povinen řídit se tímto provozním řádem.

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči               150

Rychlá pomoc   155

Policie              158

Tísňová volání  112

 

Ve Světlé n. S. dne 1.9.2015                    Rosecký Tomáš, jednatel společnosti

 

 
nastavení cookies pro tento web