Rozpis Komenská

wp 20170719 018     

Sportoviště Komenská je od 11.5.2020 přístupné veřejnosti. Je nutná rezervace - tel. 775 586 016 p. Rosecký.

Dočasný provozní řád sportovního areálu po dobu zvláštních opatření

- vstup do sportovního areálu je umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem

- vstup je povolen jen sportovcům a trenérům

- žádáme vás, abyste dodržovali minimálně rozestup 2 metrů od ostatních osob pohybujících se ve sportovním areálu

- vstup do areálu pouze po dohodě s panem Roseckým, tel. 775 586 016

- určený vedoucí skupiny starší 18 let zodpovídá za dodržování aktuálních pravidel při sportování dle nařízení vlády ohledně epidemie koronaviru, potažmo dalších nařízení ministerstva zdravotnictví i MŠMT

- každá skupina obdrží od provozovatele areálu dezinfekci. Určený vedoucí skupiny zodpovídá za dodržování hygienických podmínek v areálu, především dezinfekci rukou před a po skončení sportovní aktivity

- návštěvník se může převlékat v prostoru laviček

- pro organizovaný trénink platí maximální počet 300 osob (včetně trenérů, pořadatelů, zaměstanců aj.)

- sportovci při trénování nemusí mít roušku, ostatní sportovci na sportovišti včetně trenérů musejí mít roušky

- po končení každého organizovaného tréninku musí být provedena dezinfekce tréninkových pomůcek

 

 Rezervace od 12.5.2020

den     9 - 15   13 - 14 14 - 15 15 - 16   16 - 17   17 - 18   18 - 19   19 - 20   20 - 21  
Po           HC 16,30-17,45 PAL    
Út         HC 16,30-17,45 Laň    
St           HC 16,00-20,30
Čt              Laň    
        FK 16,30-18,00      
So                  
Ne             Kadl