Rozvrh sportovní haly

Sportovní hala je v provozu

- sportovat ve vnitřních prostorách se může ve skupinkách do 30 osob, maximálně 200 osob

- lze používat sprchy a šatny

- sportovci se musí prokazovat ant. nego PCR testy na covid, nebo prokázat prodělání onemocnění covid v posledních 180 dnech, nebo prokázat očkování (14 dní po ukončeném očkování)

- organizující vede evidenci sportovců pro případ vzniku onemocnění covid ve skupině

 

 

SPORTOVNÍ HALA - ODPOLEDNÍ ROZVRH 2020
    dopo

14,00 

14,30

14,30 

15,00

15,00 

15,30

15,30 

16,00

16,00 

16,30

16,30 

17,00

17,00 

17,30

17,30 

18,00

18,00 

18,30

18,30 

19,00

19,00 

19,30

19,30 

20,00

20,00 

20,30

20,30 

21,00

pondělí

12.7.

1.                              
2.                              
3.                              

úterý 

13.7.

1                              
2                              
3                              

středa

14.7.

1                       florbal odd dosp  
2                        
3                        

čtvrtek

15.7.

1                              
2                              
3                              

pátek

 16.7.

1                       florbal odd dosp        
2                        
3                        
      14,00 14,30 14,30 15,00 15,00 15,30 15,30 16,00 16,00 16,30 16,30 17,00 17,00 17,30 17,30 18,00 18,00 18,30 18,30 19,00 19,00 19,30 19,30 20,00 20,00 20,30 20,30 21,00

 

 

SPORTOVNÍ HALA - ODPOLEDNÍ ROZVRH 2020
    dopo

14,00 

14,30

14,30 

15,00

15,00 

15,30

15,30 

16,00

16,00 

16,30

16,30 

17,00

17,00 

17,30

17,30 

18,00

18,00 

18,30

18,30 

19,00

19,00 

19,30

19,30 

20,00

20,00 

20,30

20,30 

21,00

pondělí

19.7.

1.                   florbal oddíl mládež    
2.                      
3.                      

úterý 

20.7.

1                              
2                              
3                              

středa

21.7.

1                       florbal odd dosp  
2                        
3                        

čtvrtek

22.7.

1                              
2                              
3                              

pátek

 23.7.

1                       florbal odd dosp        
2                        
3                        
      14,00 14,30 14,30 15,00 15,00 15,30 15,30 16,00 16,00 16,30 16,30 17,00 17,00 17,30 17,30 18,00 18,00 18,30 18,30 19,00 19,00 19,30 19,30 20,00 20,00 20,30 20,30 21,00

 

 

SPORTOVNÍ HALA - ODPOLEDNÍ ROZVRH 2020
    dopo

14,00 

14,30

14,30 

15,00

15,00 

15,30

15,30 

16,00

16,00 

16,30

16,30 

17,00

17,00 

17,30

17,30 

18,00

18,00 

18,30

18,30 

19,00

19,00 

19,30

19,30 

20,00

20,00 

20,30

20,30 

21,00

pondělí

26.7.

1. přím.tábor DDM                              
2.                            
3.                            

úterý 

27.7.

1 přím.tábor DDM                             
2                            
3                            

středa

28.7.

1 přím.tábor DDM               florbal oddíl ml
      
florbal odd dosp  
2                
3                

čtvrtek

29.7.

1 přím.tábor DDM               florbal oddíl ml hokejbal Ústí n.. L. do 20,45  
2                
3                

pátek

 30.7.

1 přím.tábor DDM           florbl oddíl ml.
          
   
2              
3              
      14,00 14,30 14,30 15,00 15,00 15,30 15,30 16,00 16,00 16,30 16,30 17,00 17,00 17,30 17,30 18,00 18,00 18,30 18,30 19,00 19,00 19,30 19,30 20,00 20,00 20,30 20,30 21,00