Rozvrh sportovní haly

Sportovní hala je opět v provozu

- sportovat ve vnitřních prostorách se může ve skupinkách do 30 osob, za dodržení podmínek 1 osoba na 15 m2.

- lze používat sprchy a šatny

- sportovci se musí prokazovat ant. nego PCR testy na covid, nebo prokázat prodělání onemocnění covid v posledních 180 dnech, nebo prokázat očkování (po první dávce minimálně 22 dní, maximálně 90 dní)

- organizující vede evidenci sportovců pro případ vzniku onemocnění covid ve skupině

 

 

SPORTOVNÍ HALA - ODPOLEDNÍ ROZVRH 2020
    dopoledne

14,00 

14,30

14,30 

15,00

15,00 

15,30

15,30 

16,00

16,00 

16,30

16,30 

17,00

17,00 

17,30

17,30 

18,00

18,00 

18,30

18,30 

19,00

19,00 

19,30

19,30 

20,00

20,00 

20,30

20,30 

21,00

pondělí

 7.6.

1.

DDM badminton sokol      
2.        
3.  DDM  DDM  badminton sokol      

úterý 

 8.6.

1             florbal oddíl ml.      
2          
3          

středa

 9.6.

1     DDM florbal odd ml. florbal odd do  
2  
3  DDM  DDM  

čtvrtek

.10.6.

1  

 HC      
2      
3      

pátek

 11.6.

1     DDM florbal ml
 
flor HB  
2  
3  
      14,00 14,30 14,30 15,00 15,00 15,30 15,30 16,00 16,00 16,30 16,30 17,00 17,00 17,30 17,30 18,00 18,00 18,30 18,30 19,00 19,00 19,30 19,30 20,00 20,00 20,30 20,30 21,00

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA - ODPOLEDNÍ ROZVRH 2020
    dopoledne

14,00 

14,30

14,30 

15,00

15,00 

15,30

15,30 

16,00

16,00 

16,30

16,30 

17,00

17,00 

17,30

17,30 

18,00

18,00 

18,30

18,30 

19,00

19,00 

19,30

19,30 

20,00

20,00 

20,30

20,30 

21,00

pondělí

 14.6.

1.

DDM badminton sokol      
2.        
3.  DDM  DDM  badminton sokol      

úterý 

 15.6.

1             florbal oddíl ml.      
2          
3          

středa

16.6.

1     DDM florbal odd ml. florbal odd do  
2  
3  DDM  DDM  

čtvrtek

.17.6.

1  

 HC      
2      
3      

pátek

 18.6.

1     DDM florbal ml
 
flor HB  
2  
3  
      14,00 14,30 14,30 15,00 15,00 15,30 15,30 16,00 16,00 16,30 16,30 17,00 17,00 17,30 17,30 18,00 18,00 18,30 18,30 19,00 19,00 19,30 19,30 20,00 20,00 20,30 20,30 21,00