Rozvrh sportovní haly

Sportovní hala je od 14.5. otevřená pouze pro organizované sportování po domluvě s p. Roseckým

Je nutné dodržovat dočasný provozní řád sportovní haly po dobu zvláštních opatření:

- vstup do sportovní haly je umožněn pouze se zakrytýmiústy a nosem

- vstup je povolen jen sportovcům a trenérům

- žádáme vás, abyste dodržovali minimálně rozsetup 2 metrů od ostatních osob pohybujících se ve sportovní hale

- vstup do sportovní haly pouze po dohodě s jednatelem společnosti SZ (Tomáš Rosecký, tel. 775586016)

- určený vedoucí skupiny starší 18 let zodpovídá za dodržování aktuálních pravidel při sportování dle nažízení vlády ohledně epidemie koronaviru

- při vstupu do sportovní haly vás žádáme, abyste si vydenzifikovali ruce pomocí dezinfekce umístěné na stolku u vchodu. Dezinfekce rukou by měla proběhnout i po skončení sportovních aktivit

- určený vedoucí skupiny starší 18 let zodpovídá za dodržování hygienických podmínek v areálu, především za dezinfekci rukou před a po skončení sportovní aktivity

- šatny a sprchy budou otevřeny vždy po domluvě. WC pro použití je vyznačené

- pro organizovaný trénink platí od 25.5. maximální počet 300 osob (včetně trenérů, pořadatelů, zaměstnanců zařízení apod.)

- sportovci při trénování nemusí mít roušku, ostatní sportovci na sportovišti musejí mít roušku

- po skončení každého organizovaného tréninku musí být provedena dezinfekce tréninkových pomůcek

 

SPORTOVNÍ HALA - ODPOLEDNÍ ROZVRH 2020
   

14,00 

14,30

14,30 

15,00

15,00 

15,30

15,30 

16,00

16,00 

16,30

16,30 

17,00

17,00 

17,30

17,30 

18,00

18,00 

18,30

18,30 

19,00

19,00 

19,30

19,30 

20,00

20,00 

20,30

20,30 

21,00

pondělí

.

1.        badminton      
2.     HC        
3.            

úterý 

 

1  

                       
2                        
3                        

středa

 

1                            
2                             
3                              

čtvrtek

 

1       HC      
2      
3      

pátek

 

1     florbal    
2        
3        
    14,00 14,30 14,30 15,00 15,00 15,30 15,30 16,00 16,00 16,30 16,30 17,00 17,00 17,30 17,30 18,00 18,00 18,30 18,30 19,00 19,00 19,30 19,30 20,00 20,00 20,30 20,30 21,00