Rozvrh sportovní haly

SPORTOVNÍ HALA - ODPOLEDNÍ ROZVRH 2019/2020
   

14,00 

14,30

14,30 

15,00

15,00 

15,30

15,30 

16,00

16,00 

16,30

16,30 

17,00

17,00 

17,30

17,30 

18,00

18,00 

18,30

18,30 

19,00

19,00 

19,30

19,30 

20,00

20,00 

20,30

20,30 

21,00

pondělí
  
1.  Akademie DDM   badminton      
2. DDM   FK mlž        
3. DDM       FK mlž        
úterý   1 ZŠ Kom 

    FK příp   Český florbal výběry  
2      FK příp    Český florbal výběry  
3     FK příp   Český florbal výběry  
středa 1       DDM florbal oddíl FK D.M.  
2     DDM florbal oddíl FK D.M.  
3     DDM volejbal oddíl volejbal oddíl FK D.M.  
čtvrtek 1 ZŠ Lán DDM   futsal S.U.D. futsal HB  
2 DDM   futsal S.U.D. futsal HB  
3 DDM   futsal S.U.D. futsal HB  
pátek 1         florbal mládež florbal dospělí  
2         florbal mládež florbal dospělí  
3         florbal mládež florbal dospělí  
    14,00 14,30 14,30 15,00 15,00 15,30 15,30 16,00 16,00 16,30 16,30 17,00 17,00 17,30 17,30 18,00 18,00 18,30 18,30 19,00 19,00 19,30 19,30 20,00 20,00 20,30 20,30 21,00